Olika typer av sömntabletter

Alimemazin är ett preparat som sälj under namnet Theralen som används mot oro och sömnproblem. Det anses inte vanebildande men det finns de som påstår att man måste höja dosen efter ett tag för att få full effekt. De vanligaste biverkningarna är trötthet, muntorrhet, yrsel och nästäppa. Effekten påminner om den man får av Propavan och en del känner sig sega och groggy dagen efter. Finns även i flytande form.

Amitriptylin säljs/har sålts under namnen Saroten, Tryptizol och  Laroxyl.  Det är egentligen ett läkemedel mot depression och ångest men har även sömngivande egenskaper. En del patienter anser det vara mycket beroendeframkallande. Medlet kan ge många olika typer av biverkningar. Vanliga sådana är trötthet, huvudvärk, dåsighet, aptit och viktökning, hjärtklappning m.m.

Barbiturater började användas redan i början av 1900-talet som sömntabletter men kan även ges som ångestlindrande. Dessa medel är mycket beroendeframkallande och kan ge svår abstinens. Överdosering kan leda till döden. Används bara i liten skala idag.

Bensodiazepiner är en äldre typa av läkemedel som har lugnande effekt och som används bl.a. som sömnmedel. Vissa bensodiazepiner har längre halveringstid än zolpidem vilket kan ge biverkningar som dåsighet och minnesförlust. Detta gäller t.ex. Mogadon och Rohypnol. Bensodiazepiner är beroendeframkallande och man utvecklar i regel tolerans snabbt. Saluförs eller har saluförts under bl.a. dessa namn: Valium, Diazepam, Alprazolam, Flunitrazepam, Sobril, Rohypnol, Mogadon, Flunitrazepam, Apodorm och Fluscand. Narkotikaklassat i Sverige. Det finns en hel del missbruk av dessa läkemedel och används som ett sk. nedåttjack. Dvs. att man blir lugn och får bl.a. sänkt impulskontroll. Vanligen blandas de med alkohol och andra droger. Rohypnol som idag heter Flunitrazepam är ju välkänt ibland kriminella

Hydroxizinsäljs under varumärket Atarax och är ett ångestdämpande  antihistaminpreparat som även används vid sömnproblem samt vid klåda och nässelutslag. Effekten sitter i i ca 12 timmar. Påstås  inte vara vanebildande men det finns dock rapporter om att man efter ett tag måste höja dosen. Några vanliga biverkningar är dåsighet, förvirring och muntorrhet. I början av behandlingen kan man bli väldigt trött och känna sig drogad. En del får dock nästan ingen effekt av medlet. En del känner sig sega och groggy dagen efter (som när man tagit Propavan och Theralen).

Johannesört (Hypericum perforatum) används ibland som ett sömngivande medel. Johannesört är annars mest känt för att ha antidepressiva egenskaper. Exempel på naturläkemedel som innehåller denna ört är Hypermin och Neurokan. Man bör tänka på att johannesört kan minska effekten av vissa läkemedel t.ex. p-piller, epilepsiläkemedel och blodförtunnande medel. Örten har har få biverkningar. Trötthet och dåsighet samt ljuskänslighet hör till de vanligaste.

Kloralhydrat är en sömngivande och lugnande dialkohol. Dess effekt har varit känd i nästan 150 år men används numera bara inom slutenvården och finns endast som oral vätska i Sverige i dag. Medlet är beroendeframkallande. Narkotikaklassat här i landet. Såldes tidigare under namnet Ansopal. Man kan få baksmälleliknande symptom dagen efter. Levomepromazin säljs under varumärket Nozinan. Preparatet används i första hand mot schizofreni och andra psykotiska tillstånd. Nozinan anses dock av många vara ett mycket potent sömnmedel. Som sådant  har det en lång halveringstid och många upplever en svår morgontrötthet. Man känner sig som en zombie dagen efter har någon sagt.
Vanliga biverkningar är trötthet, yrsel och skakningar. Anses som ej beroendeframkallande.

 

 

Melatonin är ett naturligt horman somspelar en viktig roll för våran dygnsrytm. Det utsöndras från tallkottkörteln (Corpus pineale). Detta hormon är ofta effektivt om man har svårt att somna men det kan även ha effekt mot ständiga uppvaknanden. Halten melatonin i kroppen tenderar att minska med åren så det kan speciellt vara till hjälp när vi blir lite äldre. En del människor har dock troligen för låg dos även tidigt i livet vilket kan ge långa insomnings- tider eller generellt problem med att få sova ordentligt. Även övervikt och depression kan sänka halten. Melatonin har knappast några biverkningar och eftersom det är en kraftig antioxidant tror man att det även kan skydda mot cancer. De biverkningar som noterats är sömnrubbningar, mardrömmar depression, sexuella problem, illamående och huvudvärk, men de är sällsynta. Dessa biverkningar har oftast uppstått efter långvarig behandling och det är tänkbart att de beror på att man tagit för stor dos. För hög dos påstås även sänka kroppstemperaturen. Några långtidsstudier med melatonin har inte gjorts så man vet inte om det finns risk för skador efter kontinuerligt bruk under längre tid. Tyvärr så säljs inte melatonin fritt i Sverige och det enda melatoninpreparat man idag kan få utskrivet av läkare är Circadinsom är ett långtidsverkande och extremt överprissatt medel. Då Circadin inte ingår i högkostnadsskyddet får man betala hela summan själv vilket gör att det blir en dyr affär. Eftersom det utsöndras sakta under natten till skillnad mot det vanliga snabbverkande melatonintabletterna så är de mer eller mindre verkningslösa för många med dålig sömn, speciellt om man har insomningsproblem. Vill man testa melatonin så kan man köpa det bl.a. från andra länder inom EU. Den engelska firman Vitasunn  kan här rekommenderas då de har låga priser och pålitlig leverans. De säljer både snabbverkande och långtidsverkande melatonin. Gravida och ammande kvinnor bör inte använda detta hormon då man inte vet om det kan skada fostret eller barnet. Personer med epilepsi och/eller kramper bör heller inte använda det. En lagom dos att börja testa med är 2-3 mg (gäller snabbverkande tabletter). Melatonin påstås även kunna lindra tinnitus.

  Mirtazapin är egentligen ett medel mot depression men eftersom man ofta blir trött av det så användes det ibland som sömnmedel. En svag dos av medlet ger i regel bättre sövande effekt än starkare. Många personer kan bekräfta att de fått mycket bättre sömn sedan de börjat med mirtazapin. En del känner sig dock  trötta hela dagen efter intag. Det har det som andra läkemedel biverkningar. Vanliga biverkningar är viktökning, diarré, dåsighet, yrsel, illamående och huvudvärk. I värsta fall kan man få ångest och andra mycket besvärliga verkningar. Medlet säljs under namnen Mirtazapin och Remeron. Vill man sluta med Mirtazapin så bör man sakta trappa ner då det likt andra antidepressiva medel annars kan ge sk. utsättningsproblem d.v.s. att man mår dåligt. Man kan t.ex. få ångest och depression om man trappar ner för snabbt.Dessutom kan man räkna med att sömnproblemen kommer tillbaka.   Prometazin är ett preparat som sälj under namnet Lergigan och är likt Propavan ett antihistamin. Påstås  inte vara vanebildande men ta det med en nypa salt (se under Propavan). Det har en bra verkan mot psykiska sjukdomar. En svår biverkan av detta medel som dock är sällsynt är oregelbunden hjärtrytm. En annan är hallucinationer. Propiomazin är ett antihistamin som verkar centralt dämpande i hjärnan. Säljs under varumärket Propavan. Denna typ av medicin påverkar kroppen så att man blir väldigt dåsig och avslappnad. Det kan ta 45-60 min. efter intag innan medlet verkar. Tyvärr är det många som inte kan använda Propavan p.g.a. svåra biverkningar som myrkrypningar samt att man känner sig ”degig” hela dagen efter. Man kan även känna sig deprimmerad direkt på morgonen efter. Som tidigare nämnts så anses medlet inte beroende- framkallande men det är en sanning med modifikation då det kan för vissa personer vara mycket svårt att sluta med det. Man får inget abstinensbesvär men man kan bara inte somna utan tabletterna.

Vänderot. Valerina är ett naturläkemedel som saluförs av Pharbio Medical och som bl.a. innehåller växten vänderot (Valeriana officinalis) en medicinalväxt som har används mot sömnproblem under lång tid. Preparatet har både lugnande och sömngivande effekt. en medicinalväxt som länge använts vid sömnproblemen medicinalväxt som länge använts vid sömnproblemen medicinalväxt som länge använts vid sömnproblemDet kan ta flera timmar efter intagandet innan det börjar verka ordentligt. Kan ibland ge en viss ”bakfyllekänsla” dagen efter. Tyvärr fungerar inte detta preparat alls för en del  människor. Det finns uppgifter på att ett svagt beroende kan uppstå med Valerina efter lång tids användning. Zaleplon säljs här i landet under namnetSonata ochhar mycket kort halveringstid (endast någon timme) och använd mot insomningsproblem. Bör endast användas om man har mycket svåra sömnproblem. Zaleplon stör inte sömnmönstret i någon större omfattning och påverkar inte den totala sömntiden och antal uppvaknande. Dåsighet och minnesstörningar är vanliga biverkningar. Kan ge svåra biverkningar hos en del personer såsom förvirring och agressivitet. Det är ett benzodiazepinbesläktat läkemedel. Beroendeframkallande.

Zolpidem är ett ämne som i Sverige säljs under varumärkena Zolpidem, Eanox, Stilnoct och Stilnox. Det rör sig om en bensodiazepinliknande substans och används som imsomningsmedel då det har relativt kort halveringstid. Risken för tillvänjning anses vara mindre än för bensodiazepiner men känsliga personer kan dock mycket fort bli beroende. Effekten av denna substans minskar med tiden vilket innebär att man måste höja dosen efter en tid. En del människor kan få mycket svåra biverkningar av detta preparat såsom svåra förvirringstillstånd och hallucinationer och sömngång. Den här typen av sömntabletter bör man nog helst hålla sig borta från om man inte har mycket svåra sömnproblem och redan testat preparat som t.ex. naturläkemedel, Propavan och Melatonin. Det finns många människor som har mycket dålig erfarenhet av detta medel och ångrar att de börjat använda det. Narkotikaklassat i Sverige.

Zopiklon har likt zolpidem kort halveringstid. Säljs även under namnen Zopiclone, Imovane, och Zimovane. Även detta preparat är beroendeframkallande. Likt zolpidem kan detta medel ge svåra biverkningar såsom hallucinationer,

förvirring, minnesförlust och aggressivitet. Tabletterna har en mycket stark bismak. Narkotikaklassat i Sverige.

 

 

 

 

Vill man veta samtliga rapporterde biverkningar för resp. preparat kan man kolla på Fass hemsida.

 Hem

Denna sajt använder sig av cookies